KolnoKolno – miasto, które warto odkryć

Kolno, miasto leżące w województwie podlaskim, ale na historycznym Mazowszu ma już 597 lat. Historia miasta jest długa i zarazem niezwykle interesująca. Los nie zawsze był dla mieszkańców łaskawy. Kolno na przestrzeni dziejów pustoszyły pożary i konflikty wojenne. To sprawiło, że do naszych czasów przetrwało niewiele zabytków. Najstarsze zachowane obiekty związane są przede wszystkim z architekturą sakralną. Wymienić warto chociażby zespół Kościoła parafialnego pod wezwaniem świętej Anny, którego neoklasycystyczna zabudowa pochodzi z 1834 roku. Sukcesywna rozbudowa świątyni zaowocowała także barokową dzwonnicą z 1862 roku.


Do czasów obecnych zachował się średniowieczny układ urbanistyczny w rejonie Placu Wolności, wpisany do rejestru zabytków w 1958 roku. Miejsce to jest sukcesywnie modernizowane i stanowi dziś atrakcyjną przystań dla mieszkańców i turystów. Przy ulicy Strażackiej znajduje się pamiątka po licznej społeczności żydowskiej, mieszkającej w Kolnie w przeszłości. Został tu wybudowany w połowie XIX wieku budynek, który do II wojny światowej pełnił funkcję Synagogi. Kupiony przez prywatnego przedsiębiorcę obiekt starannie odrestaurowano. Pełni obecnie funkcję hotelu z restauracją. W budynku funkcjonuje też największa i najnowocześniejsza w regionie sala zabaw dla dzieci – Lililand. Hotel Colnus to również doskonałe miejsce i świetny punkt na mapie podróży z dzieciakami w drodze na Mazury!


Zabytki

Klasycystyczny kościół p.w. św. Anny wzniesiony w latach 1834-35 wg proj. Chrystiana Piotra Aignera, rozbudowany w latach 1906-07 o 2 kaplice boczne, w ołtarzu gł. barokowy krucyfiks z XVIII w. i obraz Patronki, organy z 1893 r.; dzwonnica wzniesiona w 1862 r. wg proj. A. Majewskiego; plebania z 1883 r.

Cmentarz komunalny (dawny parafialny), rzymskokatolicki, 1809 r.: zbiorowa mogiła poległych dn. 20.08.1920 r. we wsi Leman obrońców ojczyzny (wojna polsko-bolszewicka); ogrodzenie i brama cmentarza

Synagoga z 1803 r., spalona w 1939 r. przez Niemców, odbudowana po II wojnie św. na dom towarowy, obecnie w budynku mieści się Hotel Colnus

Cmentarz żydowski założony w 1817 r., pozostałości ok. 100 macew, najstarsza z 1824 r.

OPIS ZDJĘCIA
OPIS ZDJĘCIA

Współczesne Kolno jest miastem, które szybko się rozwija. Dużą szansą inwestycyjną dla samorządu okazał się szczególnie okres po akcesji do Unii Europejskiej. Skuteczność Kolna w pozyskiwaniu środków unijnych została doceniona w rankingu pisma samorządowego Wspólnota ,,Wykorzystanie funduszy unijnych przez samorząd” z 2011 roku. W tym zestawieniu Kolno zostało sklasyfikowane na 4. miejscu w Polsce wśród miast powiatowych w przeliczeniu dotacji unijnych na jednego mieszkańca oraz na 6. miejscu w kraju pod względem wartości projektów UE. Dzięki tym europejskim środkom Kolno wypiękniało i stało się miastem z nowoczesną infrastrukturą. Kolno jest ośrodkiem przemysłu rolno-spożywczego. Największym przedsiębiorstwem w mieście jest Zakład Produkcji Mleczarskiej „Kurpianka” wchodzący w skład SM „Mlekpol” Grajewo. Produkuje się u nas znakomite sery. Są one dobrze znane i lubiane w kraju i za granicą. Rozwijają się też inne gałęzie przemysłu. Firma ZM Kolno S.A. zajmuje się produkcją oprzyrządowania technologicznego do obrabiarek. Znaczącą i prężną firmą jest również Hetman, sp.j. - producent odzieży roboczej. Miasto stanowi także lokalny ośrodek usługowo handlowy. Samorząd zabiega również o przyciągnięcie do Kolna nowych inwestorów. W pełni uzbrojone z funduszu Program Rozwoju Polski Wschodniej tereny w Parku Inwestycyjnym Kolno są doskonałym miejscem do ulokowania inwestycji usługowych i produkcyjnych.

Ostatnie lata to bardzo duże inwestycje w budowę i remont dróg. Ich stan systematycznie się poprawia. Gruntowną modernizację przeszła w 2019 roku główna arteria miasta – ul. Wojska Polskiego, która wchodzi w popularny szlak komunikacyjny wiodący na Mazury.Jednym z priorytetów samorządu stały się projekty ekologiczne. Do najważniejszych ekologicznych inwestycji należała zbudowana w 2003 roku nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Największym przedsięwzięciem w historii kolneńskiego samorządu był projekt kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej. Wśród wykonanych zadań znalazła się również modernizacja stacji uzdatniania wody w Kolnie. Jeszcze niedawno tylko 59% obszaru miasta było objęte kanalizacją. Obecnie to niemal 100%. Za tę inwestycję Kolno zostało wyróżnione tytułem „Zielone Miasta 2014” w konkursie Ministerstwa Środowiska.


Współczesne Kolno poszukuje swojej unikalnej drogi rozwoju. Ciekawą i przyszłościową alternatywą są inwestycje w odnawialne źródła energii. Na dalekich obrzeżach miasta w 2014 roku powstała wówczas  największa w Polsce elektrownia słoneczna o mocy aż 1,84 MW. Inwestorem jest jedna z warszawskich firm, która wydzierżawiła od miasta tereny obok nieczynnego wysypiska śmieci.W energetykę słoneczną inwestuje również nasz samorząd. Na budynkach użyteczności publicznej posadowione zostały panele fotowoltaiczne. Najnowsze rozwiązania techniczne oraz unijne dofinansowanie pozwoliły na realne zmniejszenie rachunków za energię elektryczną.Od 1915 do 1973 roku funkcjonowała w Kolnie kolej wąskotorowa. Wydawało się przez lata, że poczciwa uwielbiana przez wszystkich ciuchcia przeszła już na dobre do historii. W 2010 roku niespodziewanie powróciła i stoi dumnie na starym miejscu przy kolejowym semaforze. Mieszkańcy pokochali ją od razu, gdyż przywołuje sentymentalne wspomnienia. Stała się ciekawą wizytówką naszego miasta. Zwrócili na nią uwagę i polubili również przejeżdżający przez Kolno turyści. Na odwiedzających to miejsce czeka nowoczesny plac rekreacyjny z przygotowanymi strefami odpoczynku i usytuowana w pobliżu największa w mieście galeria handlowa połączona z dworcem autobusowym. Prawdziwa kolej ma szansę powrócić do Kolna ponownie. Miasto znalazło się na trasie planowanej przez CPK potężnej inwestycji, która ma skomunikować całą Polskę w jednym miejscu. Dynamicznie rozwija się też usytuowany w pobliżu korytarz transportowy szybkiego ruchu Via Baltica, z oddanym niedawno do użytku węzłem komunikacyjnym Kolno.