Dbajmy o siebie i o innych!

Dbajmy o siebie i o innych!


Stosując się do aktualnych zasad bezpieczeństwa, w trosce o nasze wspólne dobro - wszyscy Pasażerowie zobligowani są do przestrzegania zasad sanitarnych. W czasie podróży, jak i w trakcie odprawy pasażerskiej obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust oraz zachowanie odpowiedniej odległości od innych Pasażerów podczas wsiadania i wysiadania z autobusu.

By zapewnić maksymalnie bezpieczny przejazd i standard podróży w autobusach, zapełnionych pozostaje 50% miejsc siedzących. Przewoźnicy zobowiązani są również do stosowania odpowiednich procedur dezynfekcji pojazdów.

Pamiętajmy, że od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19.