Legislation passenger transport

Table of acts related to transport and passenger transport:

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z listą aktów prawnych dotyczących przewozów osób i realizowaniem usług przewozowych:

Transport Law - The Law of 15.11.1984 z poz. zm.

PDF ikona

The law on road transport of  06.09.2001 z poz. zm.:

PDF ikona

Traffic Law - The Law of 20.06.1997 z poz zm.:

PDF ikona