Reklamacje i zwroty

Procedury reklamacji oraz zwrotów biletów:

W przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości prosimy wysłać reklamację na adres reklamacje@dworzeconline.pl.

Reklamacja musi zawierać:
1. Imię oraz nazwisko osoby składającej reklamację
2. Dane kontaktowe (adres zamieszkania, telefon, e-mail)
3. Numer zamówienia / numer biletu, którego dotyczy reklamacja
4. Uzasadnienie reklamacji
5. Przedmiot roszczenia wraz z uzasadnieniem; 6. Wykaz załączonych dokumentów (opcjonalnie)

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji

UWAGA: W przypadku braku, któryś z powyższych danych administratorzy Dworca Online mogą zwrócić się z prośbą o ich uzupełnienie. Brak wszystkich informacji zawartych w reklamacji może skutkować tym, że nie będzie ona rozpatrzona.

Krok 1


Zaloguj się na konto użytkownika, z którego został dokonany zakup biletu.

W zakładce "Moje konto" kliknij w numer zamówienia, w którym znajduje się bilet, który chcesz zwrócić.

Konto użytkownika na Dworcu Online

Krok 2


Wybierz bilet w zamówieniu, który chcesz zwrócić i wykonaj akcję "Zwróć z opłatą".


Krok 3


Potwierdź wykonanie zwrotu z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 20%.

Potwierdzenie wykonania zwrotu biletów

Krok 4


Pojawi się informacja, że bilet został zwrócony. Od tej chwili bilet został anulowany.

Informacja potwierdzająca zwrot biletu zostanie dodatkowo wysłana na adres e-mail, na który założono konto.

Pieniądze wrócą automatycznie na konto w ciągu 2-3 dni roboczych.

Bilet zostanie zwrócony

Uwaga:


Zwroty biletów możliwe są na 30 minut przed odjazdem autobusu z przystanku początkowego danego kursu. W momencie kiedy autobus danego kursu jest już w trasie niemożliwe są zwroty biletów.

Krok 1


Jeżeli bilet został kupiony bez zakładania konta / logowania się - przejdź do podstrony
zwrotu biletów

Formularz zwrotu biletu dla osób, którzy kupili bilet bez rejestracji

Krok 2


Przepisz z otrzymanego na e-mail biletu PDF: numer biletu, numer kursu, a także wpisz adres e-mail, który był podawany w zamówieniu i kliknij wyślij.

Przepisz z otrzymanego biletu jego numer oraz numer kursu

Krok 3


Poprawne wypełnienie formularza pokaże informacje o wysłaniu e-maila z linkiem potwierdzającym żądanie zwrotu biletu.
Mail wysyłany jest na adres podany podczas zakupu biletu.

poprawne wypełnienie formularza zwrotu biletów

Krok 4


Kliknij w link otrzymany w mailu oraz potwierdź żądanie zwrotu zakupionego biletu.

Kliknięcie w otrzymany link przekierowuje do podstrony potwierdzającej wykonanie zwrotu

Krok 5


Poprawne wykonanie procedury zwrotu zostanie potwierdzone informacją na ekranie. Dodatkowo, informacja o dokonanym zwrocie przyjdzie w e-mailu.

Pieniądze wrócą automatycznie na konto w ciągu 2-3 dni roboczych.

informacja o poprawnym wykonaniu zwrotu biletu

Uwaga:


Zwroty biletów możliwe są na 30 minut przed odjazdem autobusu z przystanku początkowego danego kursu. W momencie kiedy autobus danego kursu jest już w trasie niemożliwe są zwroty biletów.